Program "Moja Firma"

 

Aplikacja napisana jest w Microsoft Access. Skierowana jest do firm zajmujących się poradami 

z różnych dziedzin, np.: audyt, IT, informatyczne, finansowe, gospodarcze, itp. Wymagania

niezbędne do eksploatacji aplikacji można znaleźć w programowaniu.  

Służy do zarządzania firmą poprzez zbierania informacji i przetwarzanie danych o klientach,

fakturach, wydatkach, umowach, przychodach, rozchodach, wystawiania faktur, rejestruje 

płatności,  prowadzi ewidencję korespondencji, itp. Jednym słowem dostarcza informacji

potrzebnych do podejmowania decyzji organizacyjnych i strategicznych.

Aplikacja została stworzona i przetestowana przez firmę zajmującą się usługami informatycznymi.  

 

Części aplikacji

     1.  Zarządzanie danymi klientów zawiera podstawowe informacje o klientach.

     2.  Rejestracja potrzeb i zamówień klientów.

     3.  Wystawianie i kontrola płatności faktur.  

     4.  Wystawianie i zarządzanie umowami zawiera

          przedmiot umowy oraz jej elementy.

     5.  Ewidencja przychodów  poza fakturami. Ponadto

          sortuje je według kryteriów  i przestawia  w  formie

          wydruków  oraz  wykresów  graficznych.

     6.  Ewidencja rozchodów ewidencjonuje koszty firmy; są

          sortowane według kryteriów  i przestawiane w  formie

          wydruków  i wykresów graficznych

     7.  Obsługa korespondencji .

  

  Opis aplikacji w PDF

  

  

  Profil        Opinie        Właściciel   

 

  

Nasze Oferty

 

 "Chmura IT"

 PC-Serwis

 Porady IT

 Programowanie

      "Amortyzacja"

      "Mój Magazyn"

      "Moja firma"

      "Moja Kancelraria"

 Prywatność w internecie

 Sieci Thin-Client  

      thin-serwer  

      thin-client (terminal)  

      sieć z jednym serwerem  

      sieć z wieloma serverami

      zalety

 Szkolenia - Access  

 Zagrożenie

 

 


     Komórka:  537 664 629,      Email:  info@it-eksperci.pl          Adres:  ul. Sokołowska 9,  01-142 Warszawa